Navigation on sistem-da-furmaziun-svizzer

Content navigation

You are here: Home / Scola obligatorica / Pedagogia speziala

Pedagogia speziala

La pedagogia speziala s'occupa d'uffants e da giuvenils cun in basegn da furmaziun spezial. Quests uffants e quests giuvenils vegnan sustegnids cun mesiras spezialas en lur furmaziun (a partir da la naschientscha fin al 20. onn da la vita accumplì). Els han il dretg d'ina scolaziun speziala e d'in sustegn tras persunal spezialisà en l'educaziun prescolara pedagogic-curativa, en la pedagogia curativa da scola, en logopedia u en terapia da psicomotorica. In basegn da furmaziun spezial vegn constatà, sch’in uffant u in giuvenil è restrenschì u periclità en ses svilup u sch’el na po betg pli suandar l’instrucziun da la scola regulara senza sustegn specific. La pedagogia speziala s’occupa plinavant d’uffants e giuvenils che han cumprovadamain grondas difficultads en lur cumpetenza sociala ed en lur capacitad d’emprender e da prestaziun. Per la scolaziun d'uffants e da giuvenils cun in basegn da furmaziun spezial èn cumpetents ils chantuns.

Footer